Newyddion S4C

S4C Yr Egin Caerfyrddin

£7.5m yn ychwanegol y flwyddyn i S4C ar gyfer prosiectau digidol

NS4C 17/01/2022

Fe fydd S4C yn derbyn £7.5 miliwn y flwyddyn yn ychwanegol dros y bum mlynedd nesaf, fel rhan o'i setliad ariannol.

Bydd yr arian ychwanegol, sydd yn gynnydd o 9% yng nghyllideb S4C, er mwyn datblygu gwasanaethau digidol y sianel.

Ond fe fydd ffi drwydded y BBC yn cael ei rhewi ar £159 y flwyddyn tan Ebrill 2024.

Yna fe fydd yn cynyddu gyda lefelau chwyddiant am y tair blynedd wedi hynny.

Dywedodd cyfarwyddwr cyffredinol y BBC, Tim Davie y byddai rhewi'r ffi drwydded yn golygu "penderfyniadau anodd" fyddai'n cael effaith ar y rhai oedd yn talu'r drwydded.

Mewn datganiad i Dŷ'r Cyffredin ddydd Llun, fe gadarnhaodd yr Ysgrifennydd Diwylliant Nadine Dorries mae'r ffi drwydded fydd yr unig ffynhonnell o arian cyhoeddus i S4C dros y bum mlynedd nesaf.

Ychwanegodd fod gan S4C "rôl unigryw ac allweddol" wrth hybu'r Gymraeg.

Serch hynny, dywedodd y Gweinidog bod costau byw ar gynnydd a bod y llywodraeth wedi gorfod ystyried goblygiadau unrhyw gynnydd yn y ffi drwydded.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn nifer o adroddiadau yn y wasg dros y penwythnos am ddyfodol y ffi drwydded.

Adolygu ffi'r drwydded

Fe gadarnhaodd Ms Dorries ddydd Llun y bydd y llywodraeth yn cynnal adolygiad o'r drwydded i'r dyfodol.

Yn dilyn cyhoeddiad Ms Dorries am yr arian ychwanegol i S4C, dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn Senedd Cymru, Andrew RT Davies fod y cyhoeddiad yn newyddion da. Ychwanegodd fod gan y Ceidwadwyr "record falch o gefnogi darlledu drwy gyfrwng y Gymraeg" fel y blaid oedd yn gyfrifol am sefydlu'r sianel yn 1982.

Mae Plaid Cymru wedi galw am ddatganoli darlledu yng Nghymru, gan ddadlau y byddai ariannu darlledwyr fel S4C a BBC Cymru yn uniongyrchol o fae Caerdydd yn diogelu eu dyfodol yn well.

'Newyddion gwych'

Mewn ymateb i'r cyhoeddiad o San Steffan, dywedodd Siân Doyle, Prif Weithredwr S4C: "Mae hyn yn newyddion gwych i gynulleidfa S4C yng Nghymru a thu hwnt.

"Yng ngoleuni’r cyhoeddiad byddwn nawr yn gweithio yn ofalus er mwyn gwireddu ein cynlluniau ar gyfer 2022-27.

"Byddwn yn edrych sut gallwn drawsnewid ein chwaraewr S4C Clic, sicrhau dosbarthiad ehangach ein cynnwys ar draws llwyfannau digidol, a gwella ein amlygrwydd ar setiau teledu clyfar.

"Mae hyn oll yn adlewyrchu’r newid yn y ffordd mae pobl yn gwylio cynnwys a rhaglenni teledu.

"Bydd y drefn ariannu newydd yn dod i fodolaeth o 1 Ebrill 2022, gyda’r setliad yn parhau hyd 31 Mawrth 2027."

Dywedodd Cadeirydd S4C, Rhodri Williams: “Mae’r setliad yma’n adlewyrchu ffydd y DCMS, a’r Ysgrifennydd Gwladol Nadine Dorries, yng ngweledigaeth S4C ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

"O ystyried yr hinsawdd economaidd mae’r setliad ariannol hwn, sy’n dod ar ôl misoedd o drafod  rhwng y sianel a’r Llywodraeth, yn rhoi sylfaen dda i S4C gynllunio ar gyfer y cyfnod nesaf."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.