Sgrinio Serfigol

Newidiadau i sgrinio serfigol: Iechyd Cyhoeddus Cymru'n ymddiheuro am 'achosi pryder'

NS4C 05/01/2022

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymddiheuro am beidio "gwneud digon" i esbonio newidiadau i sgrinio serfigol yng Nghymru, a'r pryder yr oedd hyn wedi ei achosi.

Ddydd Mawrth fe gyhoeddodd y sefydliad y byddai Sgrinio Serfigol Cymru yn ymestyn y bwlch sgrinio arferol i bobl rhwng 25 a 49 oed o dair i bum mlynedd, os nad oedd feirws papiloma dynol (HPV) yn eu prawf ceg y groth.  

Roedd hyn yn dilyn argymhelliad gan Bwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU yn 2019, gan ddod â'r cyngor ar gyfer y grŵp oedran hwn yn unol â'r bwlch sgrinio ar gyfer y grŵp oedran 50-64 oed. 

Fe ddaeth y newid i rym ar 1 Ionawr ac roedd unrhyw lythyrau canlyniad o'r dyddiad hwnnw ymlaen yn cynghori derbynwyr y byddai pum mlynedd tan eu hapwyntiad nesaf.

Yn dilyn y cyhoeddiad fe gafwyd ymateb chwyrn i'r newyddion, gyda 120,000 o bobl yn llofnodi deiseb yn gwrthwynebu'r newid mewn 24 awr.

Fore dydd Mercher fe ymddiheurodd Iechyd Cyhoeddus Cymru gan ddweud nad oeddynt wedi gwneud digon i esbonio'r newidiadau i sgrinio serfigol ac roedd hyn wedi creu pryder.

"Rydym yn gweithio i wneud hyn yn gliriach a bydd mwy o wybodaeth ar gael cyn gynted ag y gallwn heddiw ac yn y dyddiau nesaf."

Mae tua 160 o achosion o ganser ceg y groth yn cael diagnosis bob blwyddyn yng Nghymru a dyma'r canser mwyaf cyffredin ymhlith menywod o dan 35 oed. 

Llun: Ymddiriedolaeth Jo ar Ganser Ceg y Groth