Newyddion S4C

NFT: Ai dyma'r dyfodol digidol i gelf?

08/04/2021
Carys Huws

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae cerddorion ledled y byd wedi bod yn defnyddio dyfais ddigidol o'r enw NFT i werthu eu gwaith.

Er fod NFT yn syniad eithaf newydd, mae wedi denu sylw nifer ym myd y celfyddydau, ac mae hefyd wedi bod yn ffrwd incwm i lawer.

Yn mis Mawrth, fe werthodd yr artist digidol, Beeple, NFT o’i waith am $69 miliwn.

Ond beth yw NFT a pham ei fod yn derbyn cymaint o sylw?

Yn syml, mae NFT (non-fungible tokens) yn ffordd ddigidol o werthu darn o gelf.

Yn hytrach na phrynu darlun neu gerflun, fe fydd y prynwyr yn derbyn tocyn digidol fydd yn sicrhau bod y darn o gelf yn unigryw iddyn nhw yn unig, wrth sicrhau hawlfraint cadarn ar waith yr artist.

Yn ôl y cerddor Griff Lynch, mae NFT yn gyfle i artistiaid a cherddorion gael "mwy o reolaeth dros eu celf" ac yn un o’r rhesymau y mae o wedi penderfynu creu tocyn digidol NFT ar gyfer ei sengl nesaf – 'Os Ti’n Teimlo'.

Dyma fydd NFT cyntaf Cymraeg ar ffurf cân, meddai.

“Mewn gwirionedd, dydi o ddim jyst am y celf,” dywedodd wrth NS4C.

“Mae’n ffordd o brynu fewn i cryptocurrency, ond hefyd yn ffordd o wneud rhywbeth yn gyfyngedig ac unigryw.

“Mae rhyddhau sengl fel cerddor yn gallu bod yn eithaf diflas – mae o’r r’un hen broses. Ti’n hysbysebu a rhannu ar gyfryngau cymdeithasol ac yna ym mynd ar y radio.

Image
Steffan Dafydd
Mi fydd y sengl Os Ti'n Teimlo yn defnyddio NFT
[Llun: Steffan Dafydd]

“O fewn tair wythnos ers ei ryddhau, mae pobol yn symud ymlaen yn sydyn.

“Mae’n anodd iawn gwneud pres yn y maes yma – y pres sydd yn mynd mewn i greu sengl neu albwm - yn anffodus gei di ddim lot ohono fo’n ôl.

“Gennai ddiddordeb mewn cryptocurrency yn barod  a diddordeb mewn celf, felly mae hyn yn ffordd o gyfuno’r ddau.”

Ond a’i NFT yw dyfodol celf mewn byd lle mae pobl yn derbyn popeth ar flaen eu bysedd yn rhad ac yn rhwydd drwy Spotify a chyfryngau cymdeithasol? 

“Mae’n anodd gwybod,” dywedodd Griff.

“Ond, os oes yna ddigon o bobl yn dangos diddordeb yn y syniad, yna mae ‘na ddyfodol dwi’n meddwl.

“Ond eto, pam bod pobl yn prynu celf i gychwyn?

“Ydy o oherwydd eu bod nhw’n licio’r celf, neu ydy o oherwydd eu bod nhw gyda’r arian i allu prynu a rhoi eu harian mewn i rywbeth?” 

Llun o Griff Lynch gan Carys Huws.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.