Cyngor newydd Covid-19 yn dod i rym a gorfodi clybiau nos i gau

NS4C 16/12/2021

Mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu ail-gyflwyno cyfyngiadau newydd er mwyn ymateb i sefyllfa Covid-19.

O ddydd Llun Rhagfyr 27, bydd clybiau nos yn cael eu gorfodi i gau.

Bydd hefyd angen cadw rheolau pellhau cymdeithasol mewn swyddfeydd a rhoi mesurau ychwanegol ar waith i amddiffyn cwsmeriaid a staff mewn lleoliadau gwaith.

Mewn datganiad dywedodd Y Prif Weinidog nos Iau: “Mae angen cynllun arnom i’n cadw’n ddiogel y Nadolig hwn ac mae angen mesurau cryfach i’n hamddiffyn wedyn, wrth inni baratoi ar gyfer ton fawr o heintiau Omicron.

“Mae Omicron yn fygythiad newydd i’n hiechyd a diogelwch. Dyma'r datblygiad mwyaf difrifol yn y pandemig hyd yma.”

Roedd cabinet llywodraeth Cymru wedi cyfarfod ddwywaith ddydd Iau i benderfynu sut i fynd i’r afael â’r amrywiolyn newydd, Omicron.

Fe gadarnhawyd 33 achos newydd o Omicrom yng Nghymru ddydd Iau, gan ddod â chyfanswm yr achosion i 95.

Cyfnod y Nadolig

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi canllawiau i gefnogi pobl ledled Cymru trwy gyfnod y Nadolig, gan gynnwys lleihau ein cysylltiad ag eraill.

Mae’r llywodraeth yn galw ar bobl i ddilyn ‘pum cam syml ar gyfer Nadolig mwy diogel’. 

• Derbyn eich brechiadau.

• Os ydych chi'n mynd allan i siopa Nadolig neu'n ymweld â phobl cymerwch brawf llif. Os yw'n bositif - peidiwch â mynd allan.

• Mae cyfarfod yn yr awyr agored yn well na dan do. Os ydych chi'n cyfarfod y tu mewn, gwnewch yn siŵr ei fod wedi'i awyru'n dda.

• Gadael amser rhwng cymdeithasu- os ydych chi wedi trefnu digwyddiadau, gadewch o leiaf diwrnod rhyngddynt. 

• Pellhau cymdeithasol, gwisgo gorchudd wyneb a golchi'ch dwylo.

Bydd y rheoliadau hefyd yn cael eu newid i gynnwys gofyniad i weithio gartref lle bynnag y bo modd.

Ychwanegodd Mark Drakeford “Eleni mae Nadolig llai yn Nadolig mwy diogel. Y lleiaf o bobl a welwn, y lleiaf o siawns sydd gennym o ddal neu drosglwyddo'r firws.

“Mwynhewch y Nadolig gyda'ch agosaf ac anwylaf - a meddyliwch am gwrdd â chylchoedd ehangach o ffrindiau pan fydd y bygythiad a achosir gan yr amrywiad Omicron wedi mynd drosodd.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd hyd at £60m ar gael i gefnogi busnesau y mae'r cyfyngiadau newydd yn effeithio arnynt.