Ffrainc yn cefnu ar fygythiadau i wahardd cychod Prydain o’u porthladdoedd

Sky News 02/11/2021

Mae Ffrainc wedi cefnu ar fygythiadau i wahardd cychod Prydeinig o borthladdoedd Ffrenig wrth i’r ddwy wlad barhau i anghytuno dros drwyddedau pysgota yn nyfroedd y DU wedi Brexit.

Fe wnaeth Paris fygwth atal cychod Prydeinig rhag pysgota a chynnal ymchwiliadau o loriau sy’n teithio i ag yn ôl o’r Deyrnas Unedig, medd Sky News. 

Ond yn hwyr nos Lun fe wnaeth yr Arlywydd Emmanuel Macron gadarnhad wrth y wasg y byddai sancsiynau o’r fath yn cael eu gohirio wrth i’r ddwy wlad gynnal trafodaethau.

Mae Downing Street wedi croesawu’r penderfyniad ac wedi dweud y byddant yn parhau gyda’r trafodaethau “trylwyr”.  

Image
macron a boris
Daeth Emmanuel Macron a Boris Johnson wyneb yn wyneb yng nghynhadledd COP26 ddydd Llun. (Llun: Downing Street) 

Cafodd cwch bysgota Prydeinig ei chadw ym mhorthladd Le Havre wythnos diwethaf yn dilyn tensiynau dros drwyddedau pysgota wedi Brexit.

Fe gafodd y cwch ei dal gan fod Ffrainc yn anfodlon gyda’r trwyddedau sydd wedi eu rhoi i gychod pysgota Ffrenig sydd yn llai na 12 metr.

Darllenwch y stori’n llawn yma.

Llun: Pekka Nikrus