Ryan Reynolds a Rob McElhenney yn mynychu gêm CPD Wrecsam

NS4C 26/10/2021

Mae Ryan Reynolds a Rob McElhenney wedi mynychu gêm CPD Wrecsam am y tro cyntaf ym Maidenhead nos Fawrth.

Rhannodd Clwb Pêl-Droed Wrecsam lun o'r ddau seren Hollywood yn y dorf.

Yn ôl North Wales Live wythnos diwethaf, mae'r ddau yn paratoi i ymweld â'r gogledd am y tro cyntaf ers iddyn nhw ddod yn berchnogion ar Glwb Pêl-droed Wrecsam, gyda disgwyl iddyn nhw fynychu gêm gartref yn erbyn Torquay United ddydd Sadwrn, 30 Hydref.

Ond, dewis gêm yn Maidenhead fel y tro cyntaf i wylio'r tîm wnaeth y ddau.

Mae'r ddau wedi ceisio ymweld â Wrecsam ers tro, ond mae hynny wedi profi'n anodd iddyn nhw oherwydd y cyfyngiadau teithio yn sgil y pandemig.

Maent wedi bod yn berchen ar CPD Wrecsam ers i'r cytundeb terfynol gael ei gytuno ym mis Chwefror.

Llun: Gemma Thomas trwy gyfrif Twitter CPD Wrecsam