Covid-19: Yr Alban yn cofnodi ei nifer uchaf o achosion dyddiol

The Scotsman

Mae'r awdurdodau yn yr Alban wedi cofnodi'r nifer uchaf o achosion dyddiol o goronafeirws yn y wlad ers dechrau'r pandemig - ond ni fydd y llywodraeth yn ystyried cyfnod clo byr arall am y tro.

Cafodd 6,835 o achosion newydd eu hadrodd ddydd Gwener medd The Scotsman, ac mae prif weinidog y wlad, Nicola Sturgeon wedi disgrifio'r sefyllfa fel un "fregus".

Ychwanegodd nad oedd modd anwybyddu'r cynnydd sydyn mewn achosion ac fe alwodd ar bobl y wlad i wneud popeth o fewn eu gallu i atal ymlediad yr haint. 

"Nid wyf am ddychwelyd i gyfyngiadau", meddai mewn cynhadledd i'r wasg wrth drafod y sefyllfa ddiweddaraf.

Darllenwch y stori'n llawn yma.