Staff a disgyblion i gael prawf Covid-19 cyn dychwelyd i’r dosbarth

North Wales Live

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyngor Covid-19 i staff a myfyrwyr cyn i ysgolion, colegau a phrifysgolion ailagor.

Bydd disgwyl i holl staff, a disgyblion ysgol uwchradd wneud dau brawf llif Covid-19 yn ystod yr wythnos sy’n arwain at ddiwrnod dychwel nôl. 

Bydd gofyn i staff barhau i wneud profion llif cyflym ddwywaith yr wythnos yn ystod y tymor, gan adrodd eu canlyniadau ar-lein.

Mae modd archebu’r profion am ddim ar-lein, neu eu casglu o fferyllfeydd, neu o’r ysgol yn ystod tymor.  

Darllenwch y stori’n llawn yma.