Cwch bysgota wedi taro Pier Bangor ar ôl datgysylltu

NS4C

Bu’n rhaid i griw’r bad achub ymateb wedi i gwch bysgota daro Pier Bangor yn oriau man bore Mawrth.

Cafodd aelodau o griw bad achub Biwmares eu galw yno am 02:36.

Cyrhaeddodd y bad achub y lleoliad a darganfod y cwch gyda’i bwa’n sownd yng nghledrau’r pier.

Roedd y cwch wedi docio ar fur allanol doc Penrhyn ond roedd ei dwy linell angori wedi eu symud o’r bolardiau a’i chyflenwad pŵer ger y glannau wedi ei ddatgysylltu.

Roedd hi’n cael ei hadnewyddu ac nid oedd neb ar fwrdd y cwch.

Gwnaeth gontractwr a oedd wedi bod ynghlwm â’r gwaith adnewyddu gamu ar y cwch a chadarnhau nad oedd twll yn y cwch ac felly nid yn debygol o gasglu dŵr.

Ond nid oedd gan y contractwr fynediad at allwedd i ddechrau’r injan gan ei fod wedi ei symud am resymau diogelwch gan beiriannydd a oedd wedi bod yn gweithio ar yr injan.

Daeth penderfyniad y dylai’r cwch gael ei chludo i’r man docio agosaf gan nad oedd modd iddi ddychwelyd i ddoc Penrhyn oherwydd tynfa’r cwch o 2.7 metr a llanw oedd yn mynd yn is.

Yn dilyn ymgais aflwyddiannus i ddocio’r cwch wrth Bont Menai, cafodd y cwch ei lleoli wrth un o ddociau Admiralty ger Gwesty Gazelle.

Penderfynodd y contractwr aros ar y cwch a threfnu fod yr allwedd i’r injan yn cael ei ddychwelyd iddo yn ddiweddarach yn y dydd a thrafod gyda’r heddlu am sut ddaeth y cwch yn rhydd o’r bolardiau yn noc Penrhyn yn y lle cyntaf.

Cadarnhaodd llefarydd ar ran heddlu’r gogledd wrth Newyddion S4C eu bod yn ymwybodol o'r digwyddiad ond nad oedd diweddariad pellach ar hyn o bryd.