Lansio cynllun i brofi am wrthgyrff Covid-19

Sky News

Bydd cynllun profi am wrthgyrff yn cael ei lansio ledled y DU ar gyfer pobl sydd wedi profi'n bositif am Covid-19.

Bwriad cynllun newydd y llywodraeth yw cynhyrchu data ynghylch y modd mae gwrthgyrff yn amddiffyn pobl yn dilyn heintiadau gan wahanol amrywiolion o'r feirws.

O ddydd Mawrth, gall unrhyw un dros 18 yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban optio mewn i'r cynllun wrth iddynt dderbyn prawf PCR i brofi am Covid-19.

Os yw'r unigolyn yn profi'n bositif am Covid-19, yna byddant yn derbyn dau becyn profi am wrthgyrff i'w wneud gartref.

Ar ôl i'r profion gael eu gwneud, bydd angen eu danfon yn y post er mwyn iddynt gael eu hasesu.

Fe ddylai'r prawf cyntaf gael ei wneud cyn gynted â phosib' ar ôl i'r unigolyn brofi'n bositif.

Yna, dylai'r ail brawf gael ei wneud 28 diwrnod yn ddiweddarach, meddai Sky News.

Darllenwch y stori'n llawn yma.