Rhybudd y gallai Cymru weld golygfeydd tebyg i danau gwyllt Groeg

Rhybudd y gallai Cymru weld golygfeydd tebyg i danau gwyllt Groeg

ITV Cymru

Mae pedwar diffoddwr tân o dde Cymru a deithiodd i Wlad Groeg i helpu i ymladd y tanau gwyllt wedi rhybuddio y gallai Cymru weld golygfeydd tebyg yn y dyfodol.

Gwirfoddolodd y pedwar, sy’n arbenigo mewn taclo tanau gwyllt, am wythnos yng Ngroeg wrth i danau ffyrnig ledu drwy’r wlad, gan ddisgrifio’r amodau fel rhai “eithriadol”.

Mae cannoedd o danau gwyllt wedi lledaenu drwy’r wlad a gwledydd eraill yn Ewrop yr haf hwn yn dilyn ton o wres difrifol - un o'r poethaf ers degawdau.

Ond, wrth i’r tymheredd godi ac wrth i'’r tywydd droi’n fwy eithafol, mae’r diffoddwyr tân yn rhybuddio y gallai Cymru weld mwy o danau gwyllt a thanau glaswellt yn y dyfodol.

"Gall yr un peth sy'n digwydd yng Ngwlad Groeg ddigwydd yma mewn ryw 20 mlynedd", esboniodd un o’r gwirfoddolwyr, Ross Hughes.

"Efallai y bydd angen help o Ewrop arnom ac os nad ydym yn gwneud y cyfeillgarwch nawr, fe fydd hi’n sefyllfa bryderus iawn i ni".

Image
Diffoddwyr Tan
Y diffoddwyr tân wedi dychwelyd i Gymru ar ôl wythnos mewn amodau peryglus yng Ngroeg.

Fe aeth y pedwar o Dde Cymru i Roeg, ynghyd â diffoddwyr tân o Lannau Mersi, Sir Gaerhirfryn, Llundain a Gorllewin Canolbarth Lloegr wrth i’r sefyllfa waethygu yn y wlad.

"Roedd yr amodau'n anodd iawn", meddai'r diffoddwr tân Dean Evans wrth ITV Cymru. "Roedd yn boeth iawn. Roedden nhw'n amodau difrifol, yn enwedig i fyny ar y mynyddoedd".

"Mae'n debyg iawn i'r tanau sydd gennym weithiau yn y cymoedd", meddai Dean, "Yn enwedig yn y gwanwyn i ddechrau'r haf".

Hyd yn oed gyda'r holl offer cywir, ni allai unrhyw beth baratoi'r diffoddwyr tân ar gyfer y tywydd poeth yng Ngwlad Groeg.

"Roedd y tymheredd yn y 40au uchel mewn rhai ardaloedd mynyddig", meddai Ross Hughes.

"Y gwahaniaeth yw ein bod ni'n gweithio yn y nos lot yng Nghymru", ychwanegodd Chris Deacon. "Rydyn ni'n tueddu i losgi'n dactegol yn y nos pan mae'r gwyntoedd i lawr, ond allan yna doedden ni ddim yn gallu llosgi'n dactegol felly roedd yn rhaid i ni weithio drwy'r dydd ac yn y gwres".

Llun: Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru