Cymylog ar y cyfan dros nos

Cymylog ar y cyfan dros nos

Newyddion S4C

Bwletin tywydd nos Fercher, 18 Awst