20,000 o ffoaduriaid i ailsefydlu yn y DU 

Sky News

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, Boris Johnson wedi cyhoeddi y bydd y DU yn derbyn hyd at 20,000 o bobl bregus o Afghanistan dros y blynyddoedd i ddod fel rhan o gynllun ailsefydlu, a hynny’n dilyn meddiant y Taliban o’r wlad.

Nod y llywodraeth yw bod 5,000 o ddinasyddion y wlad, sydd mewn peryg yn ailsefydlu yn y DU yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun. 

Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ferched a lleiafrifoedd crefyddol, a’r rheini sydd mewn perygl o gael eu cam-drin gan y Taliban.

Darllenwch y stori’n llawn yma.