Ymgynghori ar ddyfodol trosffordd 'ddadleuol' Caernarfon

Ymgynghori ar ddyfodol trosffordd 'ddadleuol' Caernarfon

Newyddion S4C

Mae Cyngor Gwynedd yn bwriadu ymgynghori gyda thrigolion Caernarfon ar ddyfodol trosffordd yng nghanol y dref.

Cafodd y drosffordd syn croesi rhwng ardal Twthill a chanol y dref ei hadeiladu ar ddiwedd y 70au i alluogi cerbydau’r A487 i osgoi rhannau o ganol Caernarfon.

Fe gostiodd y prosiect filiynau o bunnoedd gan hefyd olygu dinistrio llawer o adeiladau ardal Twthill, gan gynnwys ysgol, llyfrgell a dau gapel.

Mae effaith y prosiect ar yr ardal wedi aros yn y cof yn ôl un aelod o Gyngor Gwynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Olaf Cai Larsen, Dirprwy Faer Caernarfon: “’Dan ni’n sefyll rŵan mewn rhan o Gaernarfon o’r enw Twthill .

“A 'swn i’n meddwl bod tua thraean o Twthill wedi dod i lawr yn sgil be’ ddigwyddodd ‘nôl yn fanna yn y 70au.

“Mi oedd ‘na dipyn o ddadl ar y pryd”, ychwanegodd.

Daw’r ymgynghoriad yn dilyn cynllun newydd gan Lywodraeth Cymru i adeiladu ffordd osgoi newydd o amgylch y dref.

Unwaith bydd y gwaith ar y drosffordd newydd yn cael ei gwblhau, bydd cyfrifoldeb am yr A487 yng nghanol Caernarfon yn cael ei drosglwyddo gan Lywodraeth Cymru i Gyngor Gwynedd.

Cynllun y cyngor yw ymgynghori yn yr Hydref.

Llun: Jeff Buck