Galw ar fuddsoddwyr i gefnogi platfform newydd i’r Gymraeg

NS4C

Mae datblygwyr platfform digwyddiadau rhithiol newydd yn galw am gymorth buddsoddwyr er mwyn herio cewri’r sector.

Mae ‘Haia’ yn cynnig cyfieithu ar y pryd ar gyfer testun a llais Cymraeg, gyda’r bwriad o gynnig ieithoedd eraill dros amser.  

Cafodd y platfform ei ddatblygu gan dîm yng ngogledd Cymru ym Mharc Gwyddoniaeth Menai Ynys Môn, ac yn cael ei gefnogi gan ymchwil Prifysgol Bangor.

Hyd yn hyn, mae’r platfform wedi denu £470K o gronfeydd Arloesi DU (Innovate UK), ecwiti preifat, a chwsmeriaid lleol.

Maen nhw’n chwilio am fuddsoddiad ychwanegol o £1.5 miliwn cyn lansio ym mis Medi.

Yn ôl Tom Burke, sydd yn un o sylfaenwyr ‘Haia’, mae’r platfform yn addo “gwella profiadau pobl” o ddigwyddiadau ar-lein.

“Dyma gyfle i fuddsoddi mewn marchnad sydd â photensial twf anferth o $269.20 biliwn dros y bum mlynedd nesaf,” eglurodd.