Cadeirydd Yes Cymru i gamu i lawr

Nation.Cymru

Mae un o sylfaenwyr y mudiad dros annibyniaeth Yes Cymru wedi cyhoeddi ei fod am gamu i lawr o'i rôl fel Cadeirydd.

Yn ôl Siôn Jobbins, mae ei benderfyniad yn cael ei wneud am resymau personol.

Bydd yr Is-gadeirydd, Sarah Rees, yn cymryd drosodd ei ddyletswyddau dros dro.

Roedd Mr Jobbins yn un o'r tri wnaeth sefydlu Yes Cymru, gan ddod yn Gadeirydd y mudiad yn 2018.

Dywedodd nad yw'n camu lawr er mwyn gwneud "pwynt gwleidyddol" nac oherwydd "pwysau gan eraill".

Yn hytrach, mae'n dweud bod y mudiad dros annibyniaeth wedi tyfu yn sydyn a bod angen rhywun gyda'r "sgiliau trefnu" i symud y mudiad yn ei flaen, meddai Nation.cymru.

Darllenwch y stori'n llawn yma.

Llun: Yes Cymru