Newyddion S4C

Sir Benfro: Arestio gyrrwr ar ôl i gar wrthdaro â menyw

10/07/2024
Stryd Barn

Mae'r heddlu wedi arestio dyn ar amheuaeth o ymosod ar ôl i gar wrthdaro â menyw yn Sir Benfro.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys bod y gwrthdrawiad wedi digwydd tua 22:10 nos Wener 6 Gorffennaf.

Roedd y gwrthdrawiad rhwng Meredes Estate Glas a menyw oedd yn cerdded ar Stryd yr Ysgubor (Barn Street) yn Hwlffordd.

Cafodd y fenyw ei chludo i'r ysbyty ar gyfer triniaeth.

Roedd y gyrrwr 58 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ymosod ac fe gafodd ei ryddhau ar fechnïaeth yn ddiweddarach.

Mae ymchwiliad yr heddlu yn parhau ac maen nhw'n apelio am dystion neu unrhyw un sydd â gwybodaeth am y gwrthdrawiad.

Hefyd maen nhw'n apelio am bobl oedd yn teithio ar Stryd yr Ysgubor neu sydd â ffilm teledu cylch cyfyng o'r digwyddiad.

"Hoffwn siarad yn benodol ag unrhyw un a oedd yn teithio ar hyd Stryd Barn ar y pryd ac a allai fod â ffilm teledu cylch cyfyng yn eu cerbyd," meddai llefarydd.

"Gallwch gysylltu â'r heddlu naill ai ar-lein, drwy e-bostio 101@dyfed-powys.police.uk, neu drwy ffonio 101 a dyfynnu'r cyfeirnod 24000593369."

Llun: Wikimedia Commons

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.