Diweddariad Covid-19: 535 o achosion newydd ond dim marwolaethau

NS4C

Mae 535 o achosion newydd o Covid-19 wedi eu cadarnhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r nifer uchaf o achosion newydd wedi eu cofnodi yng Nghaerdydd, gyda 98 achos positif newydd o'r haint wedi eu cofnodi yn y sir.

Er hynny, nid oes marwolaeth newydd yn sgil Covid-19 wedi ei chofnodi ddydd Sul.

Nid yw Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cofnodi marwolaeth yn gysylltiedig â Covid-19 ers dydd Sul, 27 Mehefin.

Image
Ffigyrau diweddaraf Covid-19

Wrth edrych ar y gyfradd o'r haint dros gyfnod o saith diwrnod fesul 100,000 o'r boblogaeth, roedd y gyfradd ar ei huchaf yn Sir y Fflint rhwng 22 - 28 Mehefin, a hynny'n 183.9 achos i bob 100,000 o'r boblogaeth.

Yr unig sir yn y gogledd oedd ddim â chyfradd uwch na 100 fesul 100,000 o'r boblogaeth am y cyfnod dan sylw oedd Ynys Môn, gyda 88.5.

Yng Nghasnewydd mae cyfradd yr haint ar ei hisaf, sef 27.8 achos fesul 100,000 o'r boblogaeth.

Image
Cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth
Cyfradd achosion Covid-19 fesul 100,000 o'r boblogaeth dros gyfnod o 7 diwrnod.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, mae 2,263,775 o bobl bellach wedi derbyn un dos o'r brechlyn, gyda 1,723,824 o bobl wedi eu brechu yn llawn yn erbyn Covid-19 yng Nghymru.