Newyddion S4C

Heddlu yn ceisio dychwelyd gweddillion 160 o bobl wedi ymchwiliad i ymgymerwyr angladdau

01/07/2024
legacy hull.png

Mae’r heddlu wedi cysylltu gyda dros 160 o deuluoedd er mwyn dychwelyd llwch pobl oedd yn cael eu cadw gan fusnes ymgymerwyr angladdau.

Mae Heddlu Glannau Humber nawr wedi cadarnhau eu bod wedi llwyddo i adnabod llwch 163 o wahanol bobl oedd yn cael eu cadw yn Legacy Independent Funeral Directors yn Hull, ac yn ymdrechu i ddychwelyd eu gweddillion i’w teuluoedd.

Fis Mawrth, cafodd dyn 46 oed a dynes 23 oed eu harestio mewn cysylltiad ag ymchwiliad i’r busnes ymgymerwyr angladdau, wedi adroddiadau o “bryder am ofal y meirw”.

Cafwyd eu harestio ar amheuaeth o atal claddedigaeth gyfreithlon a gweddus, twyll trwy gynrychiolaeth ffug a thwyll trwy gamddefnyddio swydd.

Daw hynny wedi i 34 o gyrff gael eu symud gan yr heddlu o safle Legacy Independent Funeral Directors yn Hull.

Dywedodd y Dirprwy Prif Gwnstabl Thom McLoughlin: “Dros y pythefnos diwethaf, mae fy swyddogion wedi cysylltu â theuluoedd sydd ynghlwm â’r ymchwiliad.

“Mae hyn wedi bod i roi diweddariad iddyn nhw ynglŷn â gweddillion sydd wedi eu canfod ac i drefnu cyfarfodydd gyda nhw, i gynnig cefnogaeth ac i drafod yn fanwl yr hyn sydd wedi digwydd ar yr opsiynau sydd ar gael iddyn nhw.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.