Newyddion S4C

Cwmni hedfan i gynnig iawndal i'r rhai gafodd eu hanafu mewn awyren

11/06/2024
Singapore

Mae cwmni hedfan wedi dweud y byddant yn cynnig iawndal i'r rhai gafodd eu hanafu wedi taith awyren o Heathrow i Singapore ym mis Mai.

Mewn datganiad, dywedodd Singapore Airlines eu bod yn cynnig talu $10,000 (£7,800) i'r rhai a gafodd anafiadau llai difrifol.

I'r rhai a gafodd rhai mwy difrifol, dywedodd y cwmni hedfan eu bod yn "darparu taliad o $25,000 i helpu gyda'u hanghenion brys".

Maent hefyd yn dweud bod rhagor o drafodaethau yn cael eu cynnal er mwyn "mynd i'r afael â'u hamgylchiadau penodol".

Bu farw teithiwr 73 oed o Brydain ac fe gafodd dwsinau yn fwy o bobl eu hanafu wedi i hediad SQ 321 brofi tyrfedd (turbulence) difrifol dros Myanmar.

Y gred yw bod Geoff Kitchen wedi cael trawiad ar y galon.

Roedd yn rhaid i'r awyren lanio ar frys yng Ngwlad Thai.

Fe gafodd mwy na 100 o bobl a oedd ar yr awyren eu trin mewn ysbyty yn Bangkok wedi'r digwyddiad.

Dywedodd y cwmni y byddant yn cynnig ad-daliad llawn i bob teithiwr ar yr awyren, gan gynnwys y rhai na gafodd anafiadau.

Mewn datganiad ar y pryd, fe wnaeth pennaeth Singapore Airlines, Goh Choon Phong, “ymddiheuro am y profiad trawmatig” i’r rhai oedd ar yr awyren SQ 321.

Dywedodd ei fod yn cydymdeimlo gyda theulu Mr Kitchen ac y byddai  "pob cymorth posib” yn cael ei rhoi i deithwyr ac aelodau’r criw.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.