Newyddion S4C

Ffyrdd wedi cau yn Abertawe ar gyfer ras hanner marathon

09/06/2024
Hanner marathon Abertawe

Roedd ffyrdd wedi eu cau yn Abertawe fore dydd Sul wrth i ras hanner marathon gael ei chynnal.

Roedd disgwyl i filoedd o redwyr gymryd rhan yn y digwyddiad oedd wedi cychwyn a gorffen tu allan i Arena Abertawe wrth y marina yng nghanol y ddinas.

Fe wnaeth y rhedwyr ddilyn cwrs 13.1 milltir ar hyd y bae tuag at y Mwmbwls cyn troi nôl a thrwy’r ddinas i’r llinell derfyn.

Roedd yr hanner marathon yn cychwyn am 09:00 gyda’r ras cadeiriau olwyn am 08:55.

Dyma’r degfed tro i’r ras gael ei chynnal ac mae trefnwyr wedi gofyn i deithwyr fod yn ymwybodol o’r ffyrdd sydd wedi cau i osgoi unrhyw anghyfleustra.

Mae’r manylion am y ffyrdd oedd wedi cau i’w cael yma.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.