Newyddion S4C

Dyn yn euog o achosi marwolaeth seren Triathlon drwy yrru’n beryglus

07/06/2024
Rebecca Comins

Mae dyn o’r Fenni fu mewn gwrthdrawiad a laddodd y seren triathlon Rebecca Comins wedi ei gael yn euog o achosi marwolaeth drwy yrru’n beryglus.

Cafwyd Vasile Barbu, 49 oed, yn euog o achosi marwolaeth drwy yrru’n beryglus yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener.

Roedd Barbu yn gyrru fan Vauxhall Movano wen ar ffordd yr A40 ger Rhaglan ar ddydd Iau 2 Mehefin cyn bod mewn gwrthdrawiad gyda Rebecca Comins.

Bu farw yn y fan a'r lle.

Yn dilyn yr euogfarn, mae ei theulu wedi rhoi teyrnged iddi gan ddweud ei bod yn "wraig wych i Stephen ac yn fam i George a Millie a bydd colled fawr ar ei hôl".

“Roedd Beckie yn hynod garedig ac yn ysbrydoliaeth i gymaint," medden nhw.

"Mae ei heffaith ar fywydau pobl ledled y gymuned leol a chwaraeon wedi dod yn arbennig o amlwg gan y toreth o deyrngedau ac atgofion a rannwyd ers ei marwolaeth.

“Roedd hi’n caru ei theulu, ffrindiau a chwaraeon a hi oedd y person cyntaf i gynnig cymorth a chyngor.

“Rydym mor falch o’r hyn a gyflawnodd yn ei bywyd."

'Poen'

Ychwanegodd ei theulu: “Newidiodd ein bywydau am byth pan gollon ni Beckie ar 2 Mehefin 2022. 

"Ni fydd y dyfarniad byth yn dod â Beckie yn ôl.

“Ni all unrhyw eiriau ddisgrifio ein poen gan wybod na fyddwn byth yn ei gweld yn chwerthin ac yn gwenu eto. Rydyn ni'n ei cholli hi gymaint a bydd hi yn ein calonnau am byth."

Bydd Vasile Barbu yn cael ei ddedfrydu ar ddyddiad i'w benderfynu.

Llun teulu

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.