Newyddion S4C

Parc y Strade yn Llanelli i ail-agor fel gwesty?

31/05/2024
S4C

Mi allai gwesty yn Llanelli ail-agor mor fuan ag wythnos nesa' ar ôl i'r Swyddfa Gartre roi'r gorau i gynlluniau i osod cannoedd o geiswyr lloches yno.  

Fe ddaeth cynlluniau'r Swyddfa Gartref i roi lloches i 241 o bobl yng Ngwesty Parc y Strade yn Llanelli i ben fis Hydref diwethaf yn dilyn misoedd o brotestiadau a gwrthwynebiad gan gyngor Sir Gaerfyrddin.

Cafodd pob digwyddiad, gan gynnwys priodasau, eu canslo a chafodd 95 aelod o staff eu diswyddo ym mis Gorffennaf y llynedd ar ôl i'r Swyddfa Gartref gyhoeddi'r cynllun lloches.

Roedd protestwyr yn galw ar weld y gwesty yn “dychwelyd i fod yn lleoliad ar gyfer digwyddiadau a phriodasau.”

Mae'n debyg fod gwaith adnewyddu wedi bod yn digwydd yng Ngwesty Parc y Strade, a mae modd archebu ystafelloedd ar-lein ar gyfer wythnos gyntaf mis Mehefin. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.