Newyddion S4C

Carcharu gŵr a gwraig o'r de am ffoi o fwytai heb dalu

29/05/2024
Ann a Bernard McDonagh

Mae cwpl priod wedi eu carcharu ar ôl sawl digwyddiad o beidio â thalu biliau mewn bwytai a dwyn o siopau yn ne Cymru.

Cafodd Ann McDonagh, 39 oed o Sandfields, Port Talbot, ei chyhuddo o bum achos o dwyll a phedwar achos o ddwyn. 

Cafodd Bernard McDonagh, 41 oed o Sandfields, Port Talbot, ei gyhuddo o bum achos o dwyll.

Plediodd y ddau yn euog i'r cyhuddiadau yn Llys Ynadon Abertawe ddydd Mercher.

Mae Ann McDonagh wedi cael ei dedfrydu i flwyddyn yn y carchar ac mae Bernard McDonagh wedi cael ei ddedfrydu i wyth mis yn y carchar.

Ymhlith y bwytai a gafodd eu heffeithio roedd Bella Ciao a River House yn Abertawe, La Casona yn Sgiwen, Golden Fortune ym Mhort Talbot ac Isabella’s ym Mhorthcawl.

Fe gyfaddefodd Ann McDonagh hefyd i’r cyhuddiadau o ddwyn o siopau Tommy Hilfiger a Sainsbury’s ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Tesco Extra, Abertawe, yn ogystal â rhwystro heddwas wrth gyflawni ei ddyletswydd yng Ngorsaf Heddlu Heol y Frenhines, Pen-y-bont ar Ogwr.

'Biliau enfawr'

Dywedodd yr Arolygydd Andrew Hedley nad oedd y ddau yn credu bod y gyfraith yn berthnasol iddynt.

“Roedd troseddu cyson Ann a Bernard McDonagh yn gwbl briodol wedi dal sylw canran fawr o’r cyhoedd lleol. 

"Mae’n wych gweld bod cyfiawnder bellach wedi’i roi ar ffurf y dedfrydau hyn a diolchwn i’r aelodau hynny o’r cyhoedd a gynorthwyodd gyda’r ymchwiliad.

“Fe wnaethon nhw godi biliau enfawr mewn bwytai yn fwriadol nad oedd ganddyn nhw unrhyw fwriad i’w talu.

"Cafodd hyn effaith sylweddol ar y safleoedd a dargedwyd ganddynt, ac roedd un ohonynt newydd agor ar y pryd. 

“Roedd Ann a Bernard McDonagh yn amlwg yn teimlo nad oedd y gyfraith yn berthnasol iddyn nhw."

Llun: Heddlu De Cymru

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.