Newyddion S4C

AS Gorllewin Caerdydd yn camu o'r neilltu ar ôl 23 mlynedd

Kevin Brennan - Ty'r Cyffredin

Mae Aelod Seneddol Gorllewin Caerdydd wedi cyhoeddi ei fod yn camu o’r neilltu ar ôl 23 mlynedd.

Kevin Brennan oedd olynydd Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru, yn y sedd pan gafodd ef o'r neilltu fel AS yn 2001.

“Rwy’n cyhoeddi fy mhenderfyniad i gamu o’r neilltu fel AS Gorllewin Caerdydd ar ôl 23 mlynedd,” meddai Kevin Brennan mewn neges ar y cyfryngau cymdeithasol.

“Diolch i aelodau ac etholwyr Llafur lleol am eich cyfeillgarwch a’ch cefnogaeth.

“Mae wedi bod yn fraint fwyaf fy mywyd i gynrychioli etholaeth Gorllewin Caerdydd fel ei AS Llafur am y 23 mlynedd diwethaf.

“Yn dilyn y cyhoeddiad sydyn ddydd Mercher diwethaf, fy mwriad o hyd oedd sefyll eto am seithfed tymor, ond ar ôl ei drafod gyda fy nheulu dros benwythnos gŵyl y banc rwyf wedi dod i’r casgliad mai dyma’r etholiad cywir i mi gamu i lawr.

“Mae swydd Aelod Seneddol yn rhoi llawer o foddhad ond mae'n un heriol i'r unigolyn a'i anwyliaid. 

“Rwyf bob amser wedi mwynhau'r her, ond ar ôl llawdriniaeth ar gyfer canser y prostad heuwyd hedyn bach o amheuaeth ynghylch a ddylwn barhau mewn rôl oedd yn llenwi cymaint o fy amser.

“Byddai sefyll eto yn golygu ymrwymiad i gyflawni dyletswyddau heriol AS nes yn agos at fy mhen-blwydd yn 70 oed. 

“Mae hyn wedi fy arwain i ddod i’r casgliad mai dyma’r adeg iawn i roi’r gorau iddi.”

Yng Nghymru, mae Wayne David (Llafur, Caerffili), David Jones (Ceidwadwyr, Gorllewin Clwyd), Christina Rees, (Llafur, Castell-nedd), Dr Jamie Wallis (Ceidwadwyr, Pen-y-bont), a Hywel Williams (Plaid Cymru, Arfon) hefyd wedi dweud eu bod yn camu o'r neilltu.

Bydd Beth Winter (Llafur, Cwm Cynon) hefyd yn gadael ar ôl peidio a chael ei dewis i sefyll.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.