Newyddion S4C

Heddlu'n ymchwilio ar ôl i gerrig gael eu dwyn o bont hanesyddol yng Ngheredigion

18/05/2024
Pont Felin Cwrrws

Mae tîm arbenigol Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal ymchwiliad wedi i gerrig gael eu dwyn o bont hanesyddol yng Ngheredigion. 

Fe gafodd 15 o gerrig eu cymryd oddi ar Bont Felin Cwrrws ger Henllan yn gynharach yn y mis. 

Y cred yw bod y cerrig wedi’u dwyn rhyw bryd ar 10 Mai. 

Mae’r bont wedi’i chofrestru fel strwythur Gradd II gan olygu na ddylai lawer o newidiadau gael ei gwneud iddi. 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn galw ar unrhyw un sydd â rhagor o wybodaeth i gysylltu â’r Tîm Troseddau Gwledig gan ddyfynnu’r cyfeirnod ‘Digwyddiad 395 o 14/05’.

Image
Pont Felin Cwrrws
Llun: Heddlu Dyfed-Powys

 Mae Pont Felin Cwrrws dros Afon Cynllo rhwng Castell Newydd Emlyn a Llandysul yn dyddio o 1840. Roedd un o fwau y bont yn wreiddiol yn ffrwd ar gyfer melin.

Mae ysgrifen arni sy'n dweud: "Codwyd y bont hon yn y flwyddyn 1840 yn rhannol drwy arian a godwyd o Sir Geredigion a thrwy danysgrifiadau gan unigolion yn y sir hon a siroedd cyfagos Caerfyrddin a Phenfro."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.