Angen camau brys i osgoi 'argyfwng cartrefi' yng Nghymru

Golwg 360

Mae argyfwng cartrefi yn wynebu Cymru os na fydd camau brys i warchod aelwydydd sydd wedi eu heffeithio gan y pandemig, medd y felin drafod Sefydliad Bevan.

Mae ymchwil gan YouGov ar ran y corff yn dangos fod un o bob 10 aelwyd yng Nghymru yn byw mewn cartref anniogel, yn ôl Golwg360.

Darllenwch y manylion yn llawn yma.