Newyddion S4C

Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i lansio profiad ar-lein y Metafyd

13/05/2024
metaverse.png

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno'r metafyd, sef y genhedlaeth nesaf o brofiadau ar-lein yn rhan o strategaeth Croeso Cymru.  

Mae Metafyd Croeso Cymru yn cynnig amrywiaeth eang o wybodaeth, gan roi blas i ymwelwyr rhithwir o bob cwr o'r byd o'r hyn y gellir ei ddarganfod yng Nghymru. 

Mae diwylliant a threftadaeth Cymru yn ganolog i'r cyfan a'r nod yw "ysbrydoli twrisatiaid y dyfodol." 

Yn weithredol o 13 Mai, mae modd cael mynediad i'r gofod digidol drwy ffonau clyfar, llechen, gliniadur, cyfrifiadur, a thrwy glustffonau Meta Quest.

Mae'r Metafyd yn cynnig nifer o brofiadau rhithiol. 

Mae modd crwydro trwy gastell hanesyddol gyda map cudd o Gymru i’w ganfod yno. 

Profiad arall yw taith car cebl sy’n galluogi ymwelwyr i deithio o un ochr o’r metafyd i’r llall, yn debyg i'r daith car cebl yn Llandudno.

Ac mae modd dod o hyd i amffitheatr hefyd – sydd â sgriniau yn arddangos uchafbwyntiau cerddorol a diwylliannol Cymru. 
 
Cynulleidfaoedd newydd 
 
Dywedodd y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn: "Mae Metafyd Cymru wedi'i greu i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd - ble bynnag y bônt yn y byd - a'u hysbrydoli i ymweld â'n gwlad anhygoel go iawn. 
 
"Drwy arddangos rhai o'r pethau gorau sydd gan Gymru i'w cynnig i ymwelwyr yn y ffordd hynod arloesol hon, rydyn ni'n rhoi Cymru mewn byd ar-lein ble y mae miliynau o bobl eisoes yn cyfarfod bob dydd."
 

Cafodd y cyfan ei greu mewn partneriaeth â phenseiri Meta o Abertawe, iCreate.

Dywedodd Dawn Lyle, sylfaenydd iCreate:"Mae Cymru yn rhagori yn y maes arloesi a thechnoleg. Rydym yn teimlo'n gyffrous i fod yn rhan o'r fenter hon, gyda'r gofod rhithwir yn agor posibiliadau newydd i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd."

'Agor llygaid miliynau' 

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, mae 600 miliwn o bobl yn ymweld â’r metafyd yn fyd-eang yn flynyddol,

Cafodd y fenter ei lansio mewn digwyddiad rhithwir gyda chyflwynydd y BBC Steffan Powell yn arwain y cyfan. 

Dywedodd: "Trwy ddefnyddio’r dechnoleg hon, bydd y profiad hwn o Gymru’r metafyd yn rhoi blas i ymwelwyr posibl o’r holl bethau cyffrous y gallwch eu gweld a’u gwneud ar wyliau yng Nghymru.  

"Dyma gyfle gwych i hyrwyddo Cymru i’r byd a dull arloesol o agor llygaid miliynau o  bobl o bosib i brydferthwch Cymru.”

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.