Newyddion S4C

Y digrifwr Rhod Gilbert yn parhau 'yn glir o ganser'

30/04/2024
rhod gilbert.png

Mae'r digrifwr Rhod Gilbert wedi dweud ei fod yn parhau yn "glir o ganser".

Cyhoeddodd y cyflwynydd teledu a radio ym mis Gorffennaf 2022 ei fod yn cael triniaeth am ganser gradd pedwar yng Nghanolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd, lle mae hefyd yn un o noddwyr y ganolfan.

Fe gafodd lawdriniaeth cyn mynd ymlaen i dderbyn triniaethau cemotherapi a radiotherapi. 

Wrth ymddangos ar raglen The One Show nos Lun, dywedodd wrth Alex Jones a Jermaine Jenas ei fod yn "parhau yn glir o ganser" a'i fod yn "cael ei fonitro bob ychydig o wythnosau".

Ychwanegodd: "Dwi'n teimlo'n rhyfeddol. Mae gen i lot o broblemau a allai aros gyda fi tan weddill fy oes, pwy a ŵyr. Beth ydy'r ots!

"Dwi yma, dwi'n teimlo'n dda a phob nos dwi ar y llwyfan ddim yn credu fy mod i'n gwneud hyn, fy mod i ar y llwyfan yn perfformio ddwy flynedd yn unig ar ôl derbyn diagnosis."

Mae'r digrifwr yn perfformio ar hyd a lled y DU yn 2024 a 2025 ar ei daith Rhod Gilbert & The Giant Grapefruit.

Dywedodd fod ei salwch wedi dylanwadu ar ychydig o gynnwys ei sioe. 

"Mae'r grawnffrwyth yn cyfeirio yn rhannol at y tiwmor oedd ar fy ngwddf," meddai.

Ychwanegodd fod ei sioe yn un "hapus" ac yn "codi hwyliau'r" gynulleidfa.

"Mae'n siŵr o fod y sioe fwyaf hapus dwi erioed wedi ei wneud sy'n rhyfedd."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.