Newyddion S4C

Cyn-gapten Cymru Ken Owens am ymddeol o chwarae rygbi

17/04/2024

Cyn-gapten Cymru Ken Owens am ymddeol o chwarae rygbi

Mae bachwr Cymru a'r Scarlets, Ken Owens wedi cyhoeddi ei fod am ymddeol o chwarae rygbi. 

Mae Owens wedi ennill 91 o gapiau dros Gymru, yn ogystal â gwneud 270 ymddangosiad i'r Scarlets. 

Fe gollodd Owens, 37, gystadleuaeth Cwpan y Byd yn Ffrainc y llynedd oherwydd anaf i’w gefn, ac ni chwaraeodd ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni chwaith.

Fe gafodd ei enwi yn gapten ar Gymru ar gyfer y Chwe Gwlad y llynedd. 

Mae hefyd wedi cynrychioli'r Llewod. 

Yn adnabyddus fel y 'Sheriff', Owens ydi'r bachwr sydd wedi gwneud y mwyaf o ymddangosiadau i Gymru.

Fe gafodd ei addysgu yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin ac enillodd ei gap cyntaf dros Gymru yng Nghwpan y Byd 2011 oddi ar y fainc yn erbyn Namibia.

Wrth siarad am ei benderfyniad, dywedodd: "Yn anffodus, dwi’n cyhoeddi fy ymddeoliad o chwarae rygbi. Mae peidio chwarae wedi bod yn heriol, ond mae’r amser yn iawn i ddilyn y cyngor meddygol a rhoi’r gorau i chwarae. 

"Pe bawn i wedi ysgrifennu’r sgript, byddwn i wedi chwarae un gêm yn fwy i Gymru, i’r Scarlets, a Carmarthen Athletic. Cyfle i ddweud diolch i bawb oedd yn rhan o’r daith. 

"Doedd hi ddim i fod. Efallai mai nid dyma oedd y diwedd perffaith ond mae fy nghyrfa wedi bod yn fwy na beth fyddwn i fyth wedi ei ddychmygu. 

"Er bod rhan ohonof yn dymuno y gallwn i fod wedi gallu gwneud mwy, dwi’n llwyr ymwybodol pe baech wedi dweud wrthyf fel plentyn y byddwn i'n ddigon ffodus i brofi’r hyn dwi wedi, i fod wedi gweithio gyda’r bobl a chwarae gyda nhw ac wedi cymryd y pleser dwi'n ei gael o'r gêm anhygoel yma, fyddwn i ddim wedi eich credu chi."

Diolchiadau

Dywedodd Ken Owens ei fod yn ddiolchgar i glybiau Caerfyrddin Athletic ac y Scarlets, ac i Gymru.

“Fe roddodd fy nghlwb, Caerfyrddin Athletic, gymaint i mi," meddai.

"Cyflwyniad gwych i rygbi a ffrindiau am oes. Ni allaf byth ddiolch yn ddigonol i'r bobl yno.

“Roedd fy unig glwb proffesiynol, y Scarlets, yn credu ynof, a gobeithiaf fod fy nheyrngarwch dros 19 mlynedd wedi ad-dalu’r ffydd a ddangoswyd gennych chi.

“Mae wedi gallu chwarae 91 o weithiau dros Gymru yn anrhydedd na allaf byth ei disgrifio’n llawn. I chwarae dros y Llewid … dwi methu ei ddisgrifio mewn geiriau.

“Mae fy ngwraig wedi bod yn anghredadwy, diolch Carys, yn cadw fy nhraed ar y ddaear yn barhaol! I fy feibion, Efan a Talfan, diolch am gwblhau fy nheulu.

“I fy hyfforddwyr, y staff cymorth. Diolch yn fawr iawn.”

Dywedodd y Prif Weinidog, Vaughan Gething: "Diolch am bopeth Ken y Sheriff - rwyt ti wedi bod yn un o gewri'r gêm. Pob lwc am y dyfodol."

Llun: Asiantaeth Huw Evans

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.