Newyddion S4C

Dedfryd 24 mlynedd i ddyn o Ben-y-bont am droseddau rhyw yn erbyn plant

28/03/2024
Steven Felix - 11.07.87.jpg

Mae dyn o Ben-y-bont wedi cael dedfryd o 24 mlynedd yn y carchar am droseddau rhyw yn erbyn plant.

Fe gafwyd Steven Felix, 36 oed, o Fracla yn euog o 24 trosedd rhyw, gan gynnwys treisio a gweithgaredd rhyw gyda phlentyn.

Roedd Felix wedi bod yn cam-drin plentyn dan 13 mlwydd oed rhwng haf 2019 a diwedd 2020.

Fe wnaeth dderbyn dedfryd o 24 mlynedd yn y carchar, yn ogystal â gorchymyn trwydded am chwe blynedd ychwanegol a Gorchymyn Atal Niwed Rhyw (SHPO) am weddill ei fywyd.

Dywedodd y Ditectif Sarjant Jo Williams-Smith: “Mae Steven Felix yn unigolyn bygythiol a wnaeth gymryd mantais ar blentyn, cyn eu cam-drin mewn ffordd erchyll.

“Mae’n rhaid i’r dioddefwr yn yr achos hwn fyw gyda’r cof am y cam-drin ofnadwy hwn.

“Rwy’n falch bod y llys wedi cydnabod hyn drwy roi’r ddedfryd hir o garchar i Steven Felix, sef y canlyniad yr oedd yr achos yn ei haeddu.

“Hoffwn roi teyrnged yn bersonol i’r dioddefwr am ddod ymlaen a chadw at yr ymchwiliad. Diolch i'w dewrder hwy y cawsom erlyniad llwyddiannus.

“Rwy’n gobeithio y bydd y ddedfryd hon yn anogaeth i ddioddefwyr eraill cam-drin rhywiol ddod ymlaen.

“Byddwn yn eich credu ac yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddod â throseddwyr o flaen eu gwell.

“Rydym yn cymryd pob honiad o gam-drin rhywiol o ddifrif.”

Llun: Heddlu De Cymru

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.