Dim refferendwm annibyniaeth i'r Alban 'tan 2024'

Mirror

Mae Michael Gove wedi dweud na fydd refferendwm newydd ar annibyniaeth i'r Alban yn cael ei chynnal tan ar ôl Etholiad Cyffredinol 2024. 

Mewn cyfweliad, dywedodd Canghellor Dugiaeth Caerhirfryn fod y Prif Weinidog Boris Johnson yn canolbwyntio ar yr adferiad cenedlaethol yn sgil pandemig Covid-19 yn hytrach na chynnal refferendwm ar annibyniaeth. 

Ychwanegodd y byddai cynnal refferendwm o'i fath yn "fyrbwyll" a "ffolineb llwyr" wrth ailadeiladu'r Deyrnas Unedig ar ôl coronafeirws. 

Yn ôl Daily Mirror, mae Boris Johnson eisoes wedi ysgrifennu i Brif Weinidog yr Alban Nicola Sturgeon gan ddadlau fod y DU yn "gweithio'n well pan rydym yn gweithio gyda'n gilydd".

Darllenwch y stori'n llawn yma