Newyddion S4C

Cymru i wynebu Croatia, Wcráin a Kosovo i geisio cyrraedd Euro 2025

05/03/2024
Chwaraewyr Merched Cymru yn dathlu yn erbyn Iwerddon

Bydd Cymru yn wynebu Croatia, Wcráin a Kosovo yn eu grŵp rhagbrofol ar gyfer Euro 2025.

Dyma fydd y gemau cyntaf lle y bydd rheolwr newydd Cymru, Rhian Wilkinson yn cymryd yr awenau.

Bydd y gemau yn cael eu chwarae rhwng misoedd Ebrill a Gorffennaf 2024.

Bydd y fformat ar ei newydd wedd yn gweld 15 tîm yn cymhwyso ar gyfer y gystadleuaeth.

Cafodd y grwpiau rhagbrofol eu rhannu i Gynghrair A, Cynghrair B a Chynghrair C, yn seiliedig ar eu safleoedd yng Nghynghrair y Cenhedloedd.

Mae pedwar grŵp yng Nghyngrair A, a bydd yr enillwyr a'r timoedd yn ail yn y gynghrair honno yn cymhwyso. Bydd y saith lle sy’n weddill yn cael eu cymryd gan y timau gorau yn yr holl gynghreiriau.

Bydd pob tîm o Gynghrair A sy'n gorffen yn drydydd a phedwerydd yn cymhwyso ar gyfer y gemau ail gyfle.

Mae Cymru yng Nghynghrair B, a bydd y tri thîm gorau ym mhob grŵp yng Nghynghrair B hefyd yn sicrhau lle yn y gemau ail gyfle. Os bydd y Swistir yn gorffen yn y tri uchaf yn eu grŵp, yna bydd y tîm yn y pedwerydd safle gorau o Gynghrair B yn cymhwyso ar gyfer y gemau ail gyfle.

O Gynghrair C, bydd enillwyr y pum grŵp a’r tri a ddaeth yn ail yn cyrraedd y gemau ail gyfle.

 

 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.