Newyddion S4C

Unoliaethwyr yn cefnogi cytundeb i adfer grym yng Ngogledd Iwerddon

30/01/2024

Unoliaethwyr yn cefnogi cytundeb i adfer grym yng Ngogledd Iwerddon

Mae plaid unoliaethol y DUP wedi cefnogi cytundeb gyda Llywodraeth y DU i adfer grym yng Ngogledd Iwerddon.

Mae’r DUP wedi bod yn boicotio Stormont ers dwy flynedd oherwydd pryderon am reolau masnach ar ôl Brexit.

Ond dywedodd arweinydd y DUP, Syr Jeffrey Donaldson, y byddai llwyddiant y cytundeb newydd yn dibynnu ar ddeddfwriaeth newydd yn Senedd San Steffan.

Croesawodd Ysgrifennydd Gogledd Iwerddon, Chris Heaton Harris y cam gan ddweud y byddai Llywodraeth y DU yn cadw at eu hochor nhw o’r fargen.

Plaid weriniaethol Sinn Féin sicrhaodd y nifer mwyaf o bleidleisiau yn yr etholiad diwethaf yn 2022, ac mae hynny'n golygu mai Michelle O'Neill fydd yn cael ei henwebu yn Brif Weinidog Gogledd Iwerddon, a'r tro cyntaf i wleidydd gweriniaethol arwain y senedd yn Stormont.  

Sefydlogrwydd

Dywedodd Llywydd Sinn Féin Mary Lou McDonald y bydd honno yn "foment hynod o arwyddocaol." 

Ond roedd hi'n cydnabod fod "gwaith enfawr" eto i'w gyflawni er mwyn adfer grym yn Stormont

“Mae’n hanfodol bod yna sefydlogrwydd gwleidyddol i fynd i’r afael â maint yr argyfwng ar draws ein gwasanaethau cyhoeddus,” meddai.

“Gadewch i ni nawr ganolbwyntio ein meddyliau ar y swydd dan sylw ac ar yr atebion sydd eu hangen i gefnogi gweithwyr a theuluoedd sydd eisiau ac yn haeddu llywodraeth weithredol.”

Ychwanegodd fod cyhoeddiad plaid unoliaethol y DUP yn ystod oriau mân fore Mawrth yn "rhyddhad enfawr."

Mewn cynhadledd i’r wasg am 1.00,  dywedodd arweinydd y DUP Syr Jeffrey Donaldson bod ei blaid wedi cefnogi’r cytundeb i adfer grym, wedi cyfarfod nos Lun.

“Rwy’n hyderus y bydd holl aelodau’r blaid yn derbyn yr hyn a oedd yn gam pendant gan bwyllgor gwaith y blaid heno,” meddai.

Roedd protestiadau y tu allan i’r cyfarfod ar ystâd Larchfield yn Sir Down, gyda thua 50 o unoliaethwr yn bresennol yno.

Mae Ysgrifenydd Gogledd Iwerddon yn San Steffan, Chris Heaton-Harris wedi dweud ei fod yn gobeithio cwblhau manylion y cytundeb "gyn gynted â bo modd." 

Ychwanegodd y bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi ddydd Mercher.  

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.