Newyddion S4C

Scott Quinnell yn arwain tîm rygbi o'r stryd i'r sgrym i herio Lloegr

30/01/2024
Scott Quinnell

Bydd cyn-chwaraewr rygbi Cymru Scott Quinnell yn arwain tîm rygbi o'r stryd i'r sgrym i herio Lloegr mewn cyfres newydd.

Bydd Quinnell yn hyfforddi tîm rygbi T1, sef fformat newydd o rygbi ar gyfer pobl o bob gallu.

Fformat newydd yw T1 gan World Rugby a gafodd ei lansio ym Mharis cyn rownd derfynol Cwpan Rygbi’r Byd ym mis Medi.

Mae’n gêm ddi-gyswllt ond sydd yn cynnwys nodweddion rygbi adnabyddus fel sgrymiau a llinellau.

Yn y gyfres newydd, Stryd i’r Sgrym ar S4C, yr her i Scott Quinnell fydd hyfforddi tîm o chwaraewyr o wahanol alluoedd a chefndiroedd cyn iddynt chwarae gêm gystadleuol ar ddiwedd y gyfres yn erbyn tîm o Loegr.

Dywedodd Scott Quinnell ei fod yn angerddol iawn am helpu pobl i gael yr hyder i chwarae, a’r cyfle i gydweithio fel tîm.

“Oherwydd galla i ddim chwarae mwy, dydw i ddim yn rhan o dîm bob wythnos,” meddai.

“A dwi’n gweld eisiau bod yn rhan o dîm – chi yw fy nhîm i.”

Y pencadlys am y tri mis nesaf fydd Y Trallwng ym Mhowys, ac mi fydd y criw hefyd yn hyfforddi yng Nghefneithin yn Sir Gaerfyrddin ac yng Nghlwb Rygbi Nant Conwy.

Image
Scott Quinnell

'Cyfleoedd'

Mae rhai aelodau o'r garfan wedi chwarae rygbi o’r blaen, ac eraill erioed wedi camu i'r cae.

Ond mae pob un wedi wynebu heriau gwahanol, gan gynnwys Dylan Evans, o Waunfawr.

Mae Dylan eisoes yn aelod o Glwb Rygbi’r Stingrays ym Mae Colwyn, sy’n dîm i bobl â gwahanol alluoedd, ond mi wnaeth y fformat newydd yma ddal ei sylw.

Cafodd Dylan ddiagnosis o ADHD pan oedd o’n saith mlwydd oed, ac yn ddiweddar iawn, cafodd ddiagnosis o awtistiaeth hefyd. Mae o’n gweld hi’n anodd i gyfathrebu gyda pobl ar adegau.

Dywedodd Jackie, mam Dylan: “Tydi o ddim wedi cael cyfleoedd fel pobl ifanc eraill yr un oed oherwydd ei bersonoliaeth a’i gymeriad o, a pa mor anghenus mae o wedi bod, sydd ddim yn deg iawn. 

"Dwi’n meddwl ddylai pob person a plentyn gael yr un cyfleoedd mewn bywyd.”

Camau positif

Gyda’r pwyslais ar fwynhau, ffitrwydd a chynnwys pawb yn yr hwyl – mae T1 yn gêm gall unrhyw un ei chwarae.

Gobaith World Rugby yw fod y fformat newydd yma yn denu pobl at y gamp, a hynny mewn cyfnod ble mae pryderon am y gêm yn sgil anafiadau, yn enwedig ergydion i’r pen.

Yn rhan o’r tîm hyfforddi gyda Scott mae  cyn-gapten tîm dynion Cymru, Ken Owens, un o hyfforddwyr Undeb Rygbi Cymru, Alex Jones, cyn-gapten tîm menywod Cymru, Siwan Lilicrap a Billy McBryde, sy’n chwarae i’r Doncaster Knights.

Yn helpu gyda’r broses mae Osian Leader, Seicotherapydd o’r elusen School of Hard Knocks.

Mae’r elusen yn helpu pobl i wella eu iechyd meddwl a chorfforol, a rôl Osian fydd sicrhau fod yr heriau mae’r cyfranwyr yn wynebu yn gamau positif ymlaen yn eu bywydau.

Bydd modd wylio Stryd i’r Sgrym ar S4C am 21:00 ar 30 Ionawr. Bydd y gyfres hefyd ar gael ar S4C Clic, iPlayer a llwyfannau eraill

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.