Newyddion S4C

'Amodau teithio anodd' i deithwyr wrth i rannau o Gymru weld eira a rhew

18/01/2024
eira.jpg

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio y gall teithwyr wynebu 'amodau teithio anodd' fore Iau yn sgil eira a rhew mewn rhannau o Gymru.

Mae rhybudd melyn am eira a rhew mewn grym i rannau o Gymru ers 22:00 nos Fercher gan barhau tan 11:00 fore Iau. 

Mae'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio y gallai eira achosi trafferthion ar rai ffyrdd am gyfnodau.

Maen nhw hefyd wedi rhybuddio y gallai rhai gwasanaethau rheilffyrdd a bysiau gael eu gohirio oherwydd y tywydd.

Mae disgwyl i’r eira ac eirlaw ymledu tua'r de-ddwyrain yn ddiweddarach ddydd Mercher. 

Ychwanegodd y swyddfa y gallai ardaloedd yng ngorllewin a gogledd Cymru weld 2-5cm o eira yn disgyn.

Fe fydd y rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

 1. Ynys Môn

 2. Gwynedd

 3. Conwy

 4. Wrecsam

 5. Sir Ddinbych

 6. Sir y Fflint

 7. Powys

 8. Sir Gaerfyrddin

 9. Ceredigion

 10. Sir Benfro

 11. Abertawe

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.