Newyddion S4C

Archesgob Cymru'n croesawu dyfarniad Rwanda

16/11/2023
Andy John Archesgob Cymru

Mae Archesgob Cymru wedi croesawu dyfarniad y Goruchaf Lys bod cynllun Llywodraeth y DU i yrru ceiswyr lloches i Rwanda yn anghyfreithlon

Dywedodd Andrew John: " Yr wyf wedi dadlau o’r blaen fod y polisi hwn hefyd yn anfoesol ac na ellir ei amddiffyn. Gobeithio y bydd y Llywodraeth yn awr yn derbyn dyfarniad y Llys."

Ond dywedodd y gweinidog dros fewnfudo Robert Jenrick ddydd Iau bod Llywodraeth y DU yn cymryd  y "camau olaf"  i sicrhau cytundeb newydd gyda Rwanda.

Dywedodd Mr Jenrick ei bod hi'n “hollol hanfodol” fod pobl yn cael eu cludo i Rwanda yn y gwanwyn. 

Dywedodd ei fod yn “hyderus” y byddai cam o'r fath yn cael eu cyflawni, er gwaetha penderfyniad barnwyr i atal y cynlluniau blaenorol. 

Roedd y penderfyniad yn ymwneud ag anfon ceiswyr lloches yn benodol i Rwanda, yn hytrach na'r egwyddor ehangach o anfon mudwyr i drydedd gwlad. 

Dywedodd y Goruchaf Lys bod “sail sylweddol” i gredu y gallai pobl sy’n cael eu hanfon i Rwanda fel rhan o’r cynllun, fod mewn peryg o gael eu cludo i wlad arall, ble na fyddent yn ddiogel.

Ond mae’r Prif Weinidog Rishi Sunak bellach wedi dweud y byddai’r cynllun newydd yn sicrhau diogelwch ceiswyr lloches rhag cael eu cludo yn ôl i’w mamwlad gan awdurdodau Rwanda. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.