Newyddion S4C

Storm Debi: Rhybudd melyn am wyntoedd 'cryf iawn' i rannau o Gymru

12/11/2023
Storm Debi

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am wyntoedd a fydd o bosib yn "gryf iawn" i rannau o Gymru dydd Llun wrth i Storm Debi agosáu.

Bydd y rhybudd yn dod i rym am 04:00 ac yn dod i ben am 18:00 ddydd Llun.

Mae posibilrwydd y gallai tai a busnesau brofi llifogydd, gan achosi difrod i rai adeiladau. 

Gall oedi fod yn debygol ar gyfer gwasanaethau trên a bws, gyda disgwyl i deithiau gymryd mwy o amser. 

Mae'r rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

  • Ceredigion
  • Conwy
  • Gwynedd
  • Powys
  • Sir Benfro
  • sir Ddinbych
  • Sir Gaerfyrddin
  • sir y Fflint
  • Wrecsam
  • Ynys Môn

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dywydd fod yna "rywfaint o ansicrwydd o hyd ynghylch union lwybr a dyfnder" y storm.

"Mae siawns y bydd gwyntoedd gorllewinol cryf iawn yn datblygu ar hyd arfordiroedd Môr Iwerddon yng Nghymru a gogledd-orllewin Lloegr fore Llun," medden nhw.

"Mae yna bosibilrwydd y bydd hyrddiau 60-65 mya ar y tir a 70-80 mya o amgylch yr arfordiroedd, a thros dir uwch."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.