Newyddion S4C

Cwest: Dyn o Sir Gaerfyrddin wedi marw ar ôl ymosodiad gan fuwch

08/11/2023
Huw Evans

Fe wnaeth dyn o Sir Gaerfyrddin farw ar ôl dioddef anafiadau “difrifol” wedi ymosodiad gan fuwch oedd wedi dianc.

Clywodd cwest ddydd Mercher bod Huw Evans, 75 oed o Hendy-gwyn, wedi marw ychydig o ddyddiau ar ôl yr ymosodiad ar 25 Tachwedd y llynedd. 

Roedd Mr Evans yn croesi’r ffordd yng nghanol ei dre am tua 10.15, 19 Tachwedd 2022, pan ymosododd y fuwch arno, a hynny wedi i’r anifail “gwyllt” ddianc o farchnad Mart Hendy-gwyn.

Cafodd Mr Evans, oedd yn gyn-weithiwr i’r cyngor, ei gludo mewn ambiwlans awyr i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd yn fuan wedi’r ymosodiad ond fu farw yn sgil ei anafiadau, clywodd y cwest. 

Cafodd cwest i’w farwolaeth ei gynnal gerbron Paul Bennett, sef uwch grwner dros dro Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, yn Neuadd y Dref Llanelli ddydd Mercher.

Clywodd y cwest fod y fuwch brid ‘Limousin brown’ wedi dianc wrth gael ei symud o gerbyd, a hynny er mwyn ei chludo i farchnad da byw Mart Hendy-gwyn a gafodd ei gynnal gan JJ Morris Auctioneers.

Fe wnaeth y fuwch rhedeg ar hyd priffordd y dre, cyn ymosod ar Mr Evans. Cafodd trenau eu hatal ar ôl i’r fuwch rhedeg i’r cledrau, a gafodd ei ladd mewn cae cyfagos yn fuan wedyn. 

Cwest

Cafwyd datganiadau gan lygad-dystion, gan gynnwys perchennog y fuwch naw oed, Paula Wilson, a ddywedodd ei bod yn "hynod o drist" am yr hyn ddigwyddodd.

Dywedodd nad oedd y fuwch yn dangos arwyddion o "drallod" pan gafodd ei llwytho i’r cerbyd cludo.

Fe gafodd Mart Hendy-gwyn cais ffurfiol i osod grid gwartheg yn dilyn y digwyddiad, ac mae hynny bellach wedi’i gyflawni meddai Finley Harrison o’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. 

“Roedd yna gydweithrediad llawn,” ychwanegodd Mr Harrison.

Yn dilyn ei farwolaeth y llynedd, dywedodd teulu Mr Evans mewn datganiad: “Roedd Huw yn dad, dad-cu, brawd, ewyrth, a ffrind i nifer o bobl - roedd pawb yn ei garu.”

 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.