Newyddion S4C

Beth yw Araith y Brenin a beth sydd i'w ddisgwyl?

07/11/2023
s4c

Bydd y Brenin Charles yn traddodi Araith y Brenin yn ystod Agoriad Senedd San Steffan ddydd Mawrth. 

Hon fydd ei araith gyntaf ers iddo ddod yn Frenin - er iddo draddodi Araith y Frenhines ar ran ei fam ym mis Mai 2022.

Beth yw Araith y Brenin?

Mae Araith y Brenin yn rhoi cyfle i Lywodraeth y DU amlinellu ei blaenoriaethau ar gyfer y misoedd i ddod.

Mae’n rhan allweddol o seremoni Agoriad Gwladol y Senedd, sy’n nodi dechrau’r flwyddyn seneddol.

Mae’n debyg mai sesiwn nesaf y Senedd fydd yr olaf cyn yr etholiad cyffredinol, y mae’n rhaid ei chynnal erbyn Ionawr 2025.

Image
newyddion

Beth sy'n digwydd yn ystod yr araith?

Yn draddodiadol, mae'r agoriad yn dechrau gyda gorymdaith lle mae'r Brenin yn teithio o Balas Buckingham i San Steffan mewn cerbyd.

Ar ôl cyrraedd, mae'n defnyddio Mynedfa'r Sofran, yna mae'r Brenin yn mynd i'r orsedd yn Nhŷ'r Arglwyddi.

Mae'r araith yn nodi'r cyfreithiau y mae'r llywodraeth am eu cael drwy'r Senedd yn y flwyddyn i ddod.

Yn gyffredinol, mae ASau, arglwyddi ac eraill yn Nhŷ’r Arglwyddi yn gwrando’n dawel.

Pwy sy'n ysgrifennu Araith y Brenin?

Mae’r araith yn cael ei hysgrifennu gan Lywodraeth y DU.

Mae ei hyd yn dibynnu ar nifer y deddfau arfaethedig a chyhoeddiadau eraill - megis amcanion polisi tramor - ond fel arfer mae'n para tua 10 munud.

Bydd y Brenin yn traddodi'r araith mewn naws niwtral, er mwyn osgoi unrhyw awgrym o gefnogaeth wleidyddol.

Beth allai fod yn Araith y Brenin 2023?

Mae’r cyfreithiau newydd sy’n debygol o gael eu cyflwyno eleni yn cynnwys:

  • Gorfodi troseddwyr i fynychu gwrandawiadau dedfrydu
  • Telerau carchar gorfodol ar gyfer dwyn o siopau a rhai troseddau eraill
  • Gwaharddiad ar ysmygu yn raddol

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.