Newyddion S4C

Rygbi WXV1: Cyhoeddi tîm Menywod Cymru i herio Awstralia

01/11/2023
rygbi menywod cymru

Mae’r prif hyfforddwr Ioan Cunningham wedi enwi tîm menywod Cymru i herio Awstralia yn nhrydedd gêm yr WXV1. 

Fe fydd Cymru yn wynebu’r Wallabies yn Stadiwm Go Media Mount Smart, Auckland ddydd Gwener, 3 Tachwedd. 

Bydd y canolwr Hannah Jones yn gapten ar dîm Cymru gyda chwe newid i'r llinell gychwyn ac un newid safle o gymharu â'r tîm a wynebodd Seland Newydd yn Dunedin.

Mae Jasmine Joyce, yn symud i safle'r cefnwr gyda Lisa Neuman a Carys Cox yn dychwelyd i'r esgyll. 

Mae’r bachwr Carys Phillips a Sisilia Tuipolotu wedi’u henwi yn y rheng flaen, gyda Gwenllian Pyrs yn dechrau ei thrydedd gêm yn y gystadleuaeth.

Yn yr ail reng,  bydd Georgia Evans ochr yn ochr ag Abbie Fleming.

Dywedodd Ioan Cunningham, Prif Hyfforddwr Cymru: “Dyma ein gêm olaf o’r ymgyrch WXV1 hon, ac rydym yn benderfynol o gynhyrchu perfformiad ar lefel uchel yn erbyn Awstralia yn Auckland nos Wener.

“Rydyn ni’n gwybod bod hon yn her fawr arall i ni, ond dyma’r gemau prawf rydyn ni eisiau eu chwarae cyn Cwpan y Byd 2025.

"Rydym wedi gwneud newidiadau ac wedi cylchdroi'r garfan ar gyfer ein trydedd gêm a'r nod yw adeiladu ein cryfder ar lefel ryngwladol. 

"Rydyn ni'n gwybod lle mae'n rhaid i ni wella a beth yw ein cryfderau a bydd chwarae'r lefel hon o wrthwynebiad ond yn dda i ni yn y tymor hir. Mae wedi bod yn daith heriol, ond mae'r garfan bellach yn canolbwyntio'n llwyr ar Awstralia."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.