Newyddion S4C

Rhybudd melyn am stormydd i'r canolbarth a'r de ddydd Sul

17/09/2023
Stormydd

Mae rhybudd melyn am stormydd a chawodydd trymion mewn grym ar draws rhannau helaeth o ganolbarth a de Cymru ddydd Sul. 

Mae'r rhubudd mewn grym o 7:00 tan 18:00.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd fod llifogydd hefyd yn bosib mewn mannau yn sgil cyfnodau o hyd at 50-70mm o law mewn rhai oriau. 

Mae’r Swyddfa Dywydd yn annog unigolion i fod yn wyliadwrus wrth deithio, ac fe all y stormydd achosi oedi i drafnidiaeth gyhoeddus. 

Mae posibilrwydd y gallai rhai ffyrdd gael eu cau hefyd oherwydd y stormydd. 

Bydd y rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Merthyr Tudful
 • Penybont
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • sir Benfro
 • sir Fynwy
 • sir Gaerfyrddin
 • Torfaen

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.