Newyddion S4C

Daeargryn Moroco: Criwiau tân o Gymru wedi eu hanfon i achub pobl

13/09/2023
Moroco / Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cyhoeddodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod pedwar o'u haelodau wedi ymuno â dau aelod o Wasanaeth Tân y De er mwyn cynothwyo yn yr ymdrechion achub ym Moroco. 

Mae'r daeargryn a darodd nos Wener wedi lladd mwy na 2,000 o bobl. 

Mae'r diffoddwyr yn gwasanaethu ar ran Tîm Chwilio ac Achub Rhyngwladol y DU. Mae 62 o swyddogion yn aelodau o'r tîm hwnnw ac yn cynorthwyo yn yr ymdrechion i achub bobl.  

Wrth siarad ym Moroco, dywedodd Pennaeth Rhanbarth y De, Steven Davies: "Rydyn ni wedi dod ar draws amodau heriol iawn, yn ogystal â gorfod teithio’n bell.  Ar ôl cyfarfod â’r tîm lleol, rydyn ni’n teithio dwy neu dair awr i ffwrdd i bentref anghysbell, gan wthio trwy unrhyw rwystrau ar hyd y ffordd i weld a ydyn ni’n gallu hwyluso achub.

"Byddwn yn parhau â’n gwaith chwilio ac achub nes bydd yr awdurdodau lleol yn barnu bod y cyfnod achub ar ben.  Ar hyn o bryd, ein blaenoriaeth yw ceisio dod o hyd i fywyd y gellir ei achub."

Y Swyddfa Dramor ar ran Llywodraeth y Deyrnas Unedig sydd wedi anfon y diffoddwyr tân i'r wlad. Dywedodd yr Ysgrifennydd Tramor James Cleverly ei fod yn anfon cefnogaeth frys i Foroco. 

"Rwy'n parhau i fod mewn cysylltiad â'r Gweinidog Tramor Bourita ac yn cydymdeimlo'n ddwys â phobl Moroco wedi'r digwyddiad trasig hwn,” meddai. 

Dyma'r trydydd tro yn 2023 i swyddogion tân o'r de a'r canolbarth a'r gorllewin gael eu hanfon i achub pobl wedi trychineb. Fis Chwefror fe fu swyddogion yn cynorthwyo yn Nhwrci wedi daeargryn yno. Ym mis Mawrth, fe fu aelodau yn achub bobl wedi seiclon ym Malawi.  

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.