Tai haf: Galw ar Lywodraeth Cymru i 'ddiogelu cymunedau'

Golwg 360

Mae’r siaradwr Cymraeg olaf ym mhentref Cwm-Yr-Eglwys, yng ngogledd Sir Benfro, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i "ddiogelu cymunedau" rhag marw yn sgil yr argyfwng tai haf.

Dim ond dau o’r 50 o dai yn y pentref sydd â phobol yn byw ynddyn nhw yn barhaol erbyn hyn – ac mae’r trigolion hynny yn eu 80au, meddai Golwg360.

Darllenwch y stori'n llawn yma.