Newyddion S4C

anne boden

Y Gymraes Anne Boden i gamu i lawr fel prif weithredwr Banc Starling

NS4C 25/05/2023

Bydd sylfaenydd Banc Starling Anne Boden yn camu lawr fel prif weithredwr fis nesaf. 

Cafodd Ms Boden ei geni yn Abertawe ac fe wnaeth ffurfio'r banc yn 2014.

Dywedodd y byddai'n camu i lawr ar 30 Mehefin er mwyn canolbwyntio ar ei rôl fel cyfranddaliwr. 

Daw hyn yn dilyn cynnydd sylweddol yn enillion y banc dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf. 

Bydd yn cael ei holynu dros dro gan John Mountain, sydd ar hyn o bryd yn brif swyddog gweithredol y banc, tan y bydd olynydd parhaol yn cael ei benodi. 

Dywedodd Ms Boden: "Erbyn hyn, rydym ni wedi tyfu o fod yn fanc sydd yn ceisio cystadlu i fod yn fanc sydd wedi ei sefydlu'n iawn, ac mae hi'n glir fod blaenoriaethau a dyletswyddau prif weithredwr a chyfranddaliwr mawr yn wahanol ac bod angen ymdrin â nhw yn wahanol.

"Wrth i Starling barhau i esblygu a thyfu, gwahanu fy nyletswyddau ydi'r peth gorau ar gyfer y banc."

Mae Ms Boden yn berchen ar 4.9% o'r banc, ac mae yna bellach 3.6 miliwn o gwsmeriaid yn ei ddefnyddio. 

Llun: Banc Starling

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.