Newyddion S4C

Penodi Llŷr Gruffydd yn swyddogol fel arweinydd Plaid Cymru dros dro

Penodi Llŷr Gruffydd yn swyddogol fel arweinydd Plaid Cymru dros dro

NS4C 13/05/2023

Mae Llŷr Gruffydd wedi cael ei benodi yn swyddogol fel arweinydd dros dro Plaid Cymru.

Fe wnaeth y blaid gadarnhau'r penodiad yn dilyn cyfarfod o Gyngor Cenedlaethol y blaid yn Aberystwyth fore dydd Sadwrn.

Mae disgwyl iddo gymryd drosodd gan Adam Price yn ffurfiol ddydd Mercher.

Mewn datganiad, dywedodd Mr Gruffydd ei fod yn bleser cael y cyfrifoldeb o arwain y blaid.

“Er yn fyr, mae fy nghyfnod fel Arweinydd Dros Dro Plaid Cymru yn digwydd ar amser tyngedfennol i’r mudiad. Rydym wedi bod yn myfyrio, rydym yn diwygio, a byddwn yn adfywio ein hamcanion yn sgil casgliadau Prosiect Pawb.

“Mae’r casgliadau hyn yn groes i’n gwerthoedd a’n daliadau craidd. Wrth fyfyrio ar y cyfnod hwn rydym yn atgoffa ein hunain o uchelgais Plaid Cymru – i fod yn blaid gynhwysol, yn blaid sy’n gwerthfawrogi ei staff, yn blaid wedi ei gwreiddio mewn egwyddorion o weithredu blaengar – gyda thegwch a chydraddoldeb yn rhan o’n DNA.

“Bydd cyflymu’r broses o ddiwygio yn flaenoriaeth i adain wirfoddol, wleidyddol a phroffesiynol y Blaid. Drwy wneud hyn gallwn adfywio ein pwrpas, gwireddu rhai o brif elfennau ein maniffesto drwy’r Cytundeb Cydweithio, cynnig atebion pan fo Cymru ar ei cholled a gweithio’n fwy dygn nag erioed i warchod ein cymunedau.

“Wrth symud ymlaen yn unedig, gallwn osod seiliau newydd a chadarn gyda’n huchelgais heb ei bylu.”

Bydd enwebiadau ar gyfer arweinyddiaeth y blaid yn cau ar 16 Mehefin.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.