Newyddion S4C

pasbort (pixabay)

Gweithwyr pasbort yn cyhoeddi streic pum wythnos

NS4C 17/03/2023

Bydd mwy na 1000 o weithwyr pasbort yng Nghymru, Lloegr a'r Alban yn mynd ar streic am bum wythnos. 

Cyhoeddodd undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) y byddai'r gweithwyr sy'n gweithio yng Nghasnewydd, Durham, Glasgow, Lerpwl, Peterborough a Southport yn mynd ar streic rhwng 3 Ebrill a 5 Mai. 

Mae aelodau yn y Swyddfa Basbort yng Ngogledd Iwerddon yn cynnal balot ar hyn o bryd, a bydd yn cau ddydd Sadwrn. 

Daw'r gweithredu diwydiannol yn sgil anghydfod yr undeb dros gyflogau, pensiynau a thelerau colli gwaith.

Mae disgwyl iddo hefyd gael effaith sylweddol ar ddarparu pasbortau wrth i'r haf agosáu.

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol y PCS, Mark Serwotka, fod "gweinidogion wedi methu â chynnal trafodaethau o bwys gyda ni, er gwaethaf dwy streic fawr a gweithredu parhaus am chwe mis. 

"Mae'n ymddangos eu bod nhw'n meddwl os ydyn nhw'n anwybyddu ein haelodau, y byddwn ni'n diflannu. 

"Mae'n sgandal cenedlaethol ac yn staen ar enw da'r llywodraeth fod gymaint o'i gweithlu yn byw mewn tlodi."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.