Newyddion S4C

Gallai HS2 gyrraedd yn hwyr wrth i gostau gynyddu medd prif weithredwr y prosiect

03/03/2023
HS2

Gallai HS2 gyrraedd yn hwyr wrth i gostau gynyddu, yn ôl Prif Weithredwr y prosiect.

Dywedodd Mark Thurston fod chwyddiant wedi cael effaith “arwyddocaol” ar gost HS2 dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae cost cam cyntaf taith HS2 o Lundain i Birmingham wedi codi i £40.3bn.

Yn 2015, £55.7bn oedd cost ddisgwyliedig y prosiect cyfan.

Dywedodd Mark Thurston fod Llywodraeth y DU bellach yn edrych ar ffyrdd o gadw’r costau i lawr.

“Rydyn ni’n edrych ar amseru'r prosiect, yn edrych ar ail-drefnu'r prosiect, yn edrych ar y gadwyn cyflenwi er mwyn cael gafael ar bethau sy’n costio mwy ar hyn o bryd oherwydd chwyddiant,” meddai.

'Ymrwymo'

Daw hyn wedi i Aelod Seneddol Gorllewin Abertawe, Geraint Davies, alw ar Lywodraeth y DU ddoe i sicrhau fod Cymru yn derbyn ei siâr o'r arian sy'n cael ei wario ar brosiect rheilffordd HS2.

Ar hyn o bryd, dim ond Yr Alban a Gogledd Iwerddon fydd yn cael budd ariannol o'r prosiect a fydd yn teithio rhwng Llundain a Gogledd Lloegr.

Mae Ysgrifennydd Cymru, David TC Davies wedi dweud y bydd Cymru yn cael digon o fudd o brosiect HS2.

Dywedodd y gweinidog rheilffyrdd Huw Merriman yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Iau eu bod nhw wedi “ymrwymo yn llwyr” i’r prosiect.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.