Newyddion S4C

Mark Gordon and Constance Marten

Babi coll: Arestio dau ar amheuaeth o ddynladdiad

NS4C 28/02/2023

Mae cwpl ddiflanodd ar ôl i'r fam roi genedigaeth wedi eu harestio ar amheuaeth o ddynladdiad drwy esgeulustod difrifol. 

Cafodd Constance Marten, 35, a Mark Gordon, 48, eu harestio gan Heddlu Sussex yn Brighton nos Lun ar amheuaeth o esgeuluso plentyn ond roedd y babi yn parhau ar goll. 

Bellach, mae'r heddlu wedi cadarnhau eu bod wedi eu harestio ar amheuaeth o ddynladdiad drwy esgeulustod difrifol yn ogystal. 

Dywedodd y Ditectif Uwcharologydd, Lewis Basford, "nad oedd y babi gyda'r cwpl, ac nid ydym wedi dod o hyd i'r babi eto chwaith".

Roedd y cwpl wedi bod ar goll ers i'w car gael ei ddarganfod yn llosgi ar y M61 ger Bolton ar 5 Ionawr, ar ôl geni’r babi.

Dros yr wythnosau canlynol fe wnaeth y cwpl symud o gwmpas y DU, a gwelwyd nhw yn Lerpwl, Essex, dwyrain Llundain a Sussex. 

Dywedodd yr heddlu eu bod nhw'n ansicr os y cafodd y babi ei eni yn gynnar neu gydag unrhyw broblemau iechyd gan nad yw wedi derbyn unrhyw driniaeth feddygol ers cael ei eni. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.