Newyddion S4C

Dedfrydu dyn o Bontypridd i 14 mlynedd o garchar am fasnachu pobl

24/01/2023
Amit Sethi

Mae dyn wedi cael ei ddedfrydu i 14 mlynedd o garchar ar ôl cael ei gyhuddo o droseddau rhyw yn erbyn plant a masnachu pobl.

Yn 2021, fe wnaeth Amit Sethi, 43, o Bontypridd dalu i ferch 15 oed o'r Almaen deithio i'w gartref yn Nhrefforest ar ôl iddo'i pherswadio eu bod mewn perthynas. 

Roedd Mr Sethi yn ymwybodol fod y ferch yn fregus ond fe wnaeth barhau gyda'r berthynas ar-lein cyn talu am ei thrafnidiaeth i'r DU. 

Cafodd Mr Sethi ei arestio a chafodd y ferch ei chludo yn ôl i'r Almaen. 

Dywedodd y barnwr ar ôl ei ddedfrydu na wnaeth Mr Sethi ddangos unrhyw "edifeirwch" a'i fod yn "droseddwr rhyw anedifeiriol".

Cafodd hefyd ei ddisgrifio fel rhywun a oedd yn hoff o "reoli" ac wedi ei ysgogi gan "ecsbloetiaeth rywiol". 

Cafodd Mr Sethi ei roi ar y Gofrestr Troseddau rhyw yn dilyn yr euogfarn. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.